اعتماد مردم

سه‌شنبه 21 دی 1395

«ازبین رفتن اعتماد مردم، از ایدز خطرناک‌تر است»